Rynek pracy absolwentów studiów

Na pewno wybierając kierunek studiów należy mieć baczenie na to czy lata nauki na wyższej uczelni przyniosą nam w przyszłości satysfakcjonującą pracę. Oczywiście trudno dokonując wyboru mieć świadomość jak za pięć lat będzie kształtował się rynek pracy, jednakże pewne dane pozostają od lat niezmienne.

Obraz

Wybór jest o tyle ważny i trudny, że podobno aż 70% absolwentów nie jest zadowolonych z dokonanego po maturze wyboru. Na pewno największe szanse na podjęcie pracy wciąż daje się absolwentom kierunków technicznych. To właśnie politechniki cieszą się najlepszą renomą wśród pracodawców. Poszukiwani są zwłaszcza informatycy, w tym głównie programiści.

O popycie na ich usługi niech świadczy fakt, że wszyscy absolwenci Wydziału Matematycznego i Nauk Informacyjnych warszawskiej Politechniki zdobyli pracę w ciągu miesiąca od ukończenia studiów. Nie świadczy to jednak, że wszyscy inżynierowie mogą liczyć po studiach na pewne posady. Pewne trudności występują na przykład obecnie wśród poszukujących pracy inżynierów budownictwa.